måndag 14 april 2014

Jenny och Bönan


Reporter Jenny och jag träffade Dan Bornemark när han showade för de lite mindre barnen med sin föreställning Trams. Då kom bönan Bönan fram och frågade Jenny vad för någon böna  Jenny va?
-Jag är en journalistböna, svarade Jenny.
- Har går vi inte utanför rollen märker jag, svarade bönan Böna.
En helt vanlig måndag på jobbet.