fredag 9 maj 2014

38 Häxor brändes på bål


Häxprocesser i Malmö

I Malmö är 86 häxprocesser kända mellan åren 1543–1663. Av dessa blev 38 människor dömda att brännas på bål, 14 landsförvisades och 7 frikändes. Ytterligare 9 frigavs på grund av gott uppförande och 11 frigavs mot borgen (mot betalning) eller fick andra straff.
Den anklagade i Malmö förhördes på Stortorget och många nyfikna människor var närvarande för att lyssna. Förhöret ägde rum inför en 15-mannanämnd som bestod av människor från staden som folk litade på. Vid andra brottsmål, som stöld och mord, bestod nämnden av 12 man, men häxprocesser ansågs som allvarligare och därför tillsattes ytterligare tre man i domstolen.

Tortyr i väntan på utfärdandet av domen

När den anklagade ansetts skyldig och domen fällts, väntade en fasansfull tid fram till avrättningen skulle ske. Genom att tortera den anklagade, försökte man få personen att avslöja eventuella medbrottslingar.
Den som skötte tortyren kallades mästerman och fick betalt för sina grymma förhör. Den dömda kunde få sina ben och armar krossade under tortyren och ofta var smärtan så svår att personen sa en massa namn för att få slut på tortyren.
Bakbunden transporterades den skyldige på en kärra ut mot backarna på Kirseberg, nordöst om Malmö, som var en av stadens avrättningsplatser. Gatorna kantades av människor som ville se den dödsdömdas sista färd.
allt enligt http://www.ts.skane.se/fakta/haxprocesser

Här står den, minnesstenen för 38 kvinnor som brändes på bålet mellan åren 1543-1663