Det har kommit till BLF:s kännedom att Bonnier Tidskrifter genom sitt nya område BT Content ”erbjuder” fotografer ett avtal som gäller återpublicering av material. Avtalet är formulerat så att BT Content med exklusivitet tar över rätten till arbetet och därtill vidareförsäljningsrätten i egen eller annans regi över hela världen. För det får fotografen en ersättning på 10 procent av grundarvodet varje gång en bild eller hela arbetet används.
Sammantaget är inskränkningen i fotografens rätt för stor och ersättning för låg. BLF rekommenderar att ingen av våra eller andra berörda organisationers medlemmar acceptar förslaget.
För ytterligare information kontakta BLF på 08-555 963 10.
Stockholm, den 22 maj 2015.
BLF