söndag 6 december 2015

LucköppningSex personer kom till Malmö Folkets park för att vara med om lucköppningen denna morgon.
En akrobatgrupp på två personer gjorde ett kort uppträdande för den något glesa publiken. Sedan öppnades luckan nummer sex.