lördag 6 september 2014

Fotografisk ungdom får pippi

Leif Å Andersson och Thomas Löfqvist med kikare
De evigt unga på spaning efter något fjäderfä....