torsdag 10 september 2015

Flyktingar på Malmö C

Det känns i hjärtat att se människor på flykt från krig och elände. De jag möter landar på Malmö C och är trötta, förvirrade, oroliga och en del är rädda. Malmöborna möter upp i skaror med förnödenheter som mat och dryck. De försöker hjälpa med transport, telefon och kärlek.
Flyktingarna från Syrien vi möter har varit på väg länge. Vi möter barn, ungdomar och en del äldre.
Året är 2015 och ingen människa skall behöva vara på flykt. Ändå händer det. Jag är stolt över mina medmänniskor i Malmö som hjälper. Tack!

© Lars Brundin