fredag 16 september 2016

Värme i September

Det är fredag förmiddag och Indiansommaren hänger kvar. Men det har varit varmt förut i Skåne och övriga landet i September månad. Här kommer lite info från SMHI.

Finjasjön ©Lars Brundin


(31,0° Lund (Skåne) den 3 september 1826)

Typ av strålningsskydd är okänt och även rimligheten i övrigt är svår att bedöma. Onekligen förekom dock mycket höga temperaturer dessa dagar, den 2 september 1826 rapporterade Uppsala 27,8°.

(29,9° Teckomatorp (Skåne) den 16 september 1947)

Stationen var utrustad med fristående bur av sockerbolagstyp, men troligen avlästes temperaturen på en termograf som enligt ett inspektionsprotokoll från 1953 var mindre tillförlitlig.

(29,8° Staffanstorp (Skåne) den 9 september 1968)

Stationen var utrustad med fristående bur av sockerbolagstyp, men troligen avlästes temperaturen på en mindre tillförlitlig termograf. Värdet avviker med drygt två grader från omkringliggande stationer, men publicerades trots detta i månadsöversikten för september 1968.

29,1° Stehag (Skåne) den 1 september 1975

Ytterligare fyra stationer i Götaland rapporterade temperaturer på minst 28,5° denna dag.


29,0° Karpalund (Skåne) den 16 september 1947
29,0° Lund (Skåne) den 2 september 1886
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det en enklare typ av fönsterbur.
32,0° Bollerup (Skåne) den 16 september 1947
Visserligen stämmer den vid observationen klockan 13 avlästa temperaturen 31,9° väl överens med maximitemperaturen, och visserligen rapporterades mycket höga temperaturer denna dag, bland annat 30,6° i Alnarp som länge betraktades som svenskt septemberrekord. Men det här värdet måste ändå betraktas som mycket osäkert. Ytterligare två temperaturer över 31° rapporterades från Bollerup i september 1947 och även i augusti 1947 rapporterades några orimligt höga temperaturer.