måndag 1 februari 2016

Palme-ett liv i bilder

Minns ni mitt tidigare blogginlägg om redaktörer som letade bilder i vårt stora bildarkiv? Nu kommer boken om Palme.

”Ett liv i bilder”
”Ett liv i bilder” ges ut av författaren och historikern Henrik Berggren och fotografen Jacob Forsell på Bokförlaget Max Ström. Boken innehåller 250 bilder, varav många funnits i familjens ägo och aldrig tidigare publicerats.
Henrik Berggrens text är en bearbetad version av bokens efterord.

Läs mer på DN här


Omslagsbilden Hans Gedda