tisdag 20 augusti 2013

Illustration med fotografi som förlaga- vad gäller?


Så här skriver Svenska fotografers förbunds jurist om......


Illustration med fotografi som förlaga- vad gäller?

Fråga: Jag funderar på att formge affischer/posters med kända personer utifrån en känt fotografi. Sedan illustrerar jag bilden genom att förenkla motivet men på ett sätt så att det framgår vem personen är och vilket fotografi som varit utgångspunkten. Är detta tillåtet? /Gündür
Svar: Jag utgår i mitt svar ifrån att fotografiet i fråga är skyddat av upphovsrätt. Utgångspunkten i upphovsrättslagen är att upphovsmannen till fotografiet har en ensamrätt till all användning, exempelvis i form av framställning av nya exemplar och försäljning av dessa. Detta gäller även återgivande av fotografiet i annan konstart eller teknik. Detta gäller alltså även kopior och avbildningar av verket, även om de väsentligt avviker från originalet i utförande eller format eller efterbildningen sker i helt annan teknik än den för originalet använda. Denna skrivning framgår dock inte direkt av upphovsrättlagen, utan av förarbetena till denna, vilka är till ledning för den rättsliga bedömningen i fråga. För dig innebär det i det aktuella fallet att du, för att vara på den säkra sidan, bör inhämta upphovsmannen till fotografiernas tillstånd innan du börjar sprida (sälja, hyra ut, publicera på webben etc.) de bearbetade fotografierna i dess nya form, dvs. illustrationerna. Och detta gäller naturligtvis endast under förutsättning att fotografiet som är underlag för din illustration fortfarande är skyddad av upphovsrätten.

Kan vara bra att veta för tidningsmakare i alla led....