tisdag 4 juni 2013

Drottningtorget/Malmö historik i text och bild


Karta över Drottningtorget 1871
Jag bor vid Drottningtorget i Malmö. Ett torg som pendlar mellan överfullt och ödsligt. Förhoppningsfullt följer jag den nya Boulebaren som öppnat i den gamla saluhallen. Det kan ge torget det där lilla extra året om. Här nedan följer lite historik från Wikipedia och bilder från Bilder i Syd (beställ där).

Torget tillkom på 1810-talet, när de gamla befästningsverken kring staden togs bort. Tidigare hade stadens infart från öster, Österport, legat på platsen. Torget blev uppkallat efter drottningen, Fredrika, medanGustav Adolfs torg uppkallades efter kungen, Gustav IV Adolf.

Byggnaden på torgets norra sida uppfördes 1818 som ridhus åt husarregementet. När husarerna flyttat till Kronprinsen år 1900 blev den Malmös första saluhall. Vagnmuseet fanns inrymt i lokalerna fram till2005, då Röda Korset flyttade in. Öster och väster om torget finns bostadshus från 1890-talet och från sekelskiftet 1900, medan den södra sidan flankeras av ett kontorshus från 1960-talet.
Arbetslag ca 1905 under uppförandet av jugendpalatset vid Norra Vallgatan, Drottningtorget och Husargatan. Huset uppfördes i kompanjonskap av Gustaf Leonard Granvik (t.v.) och Hans Jönsson (sedermera Gelong) (t.h)Biografen Grand...här ligger nu Skånskanhuset i gult tegel 1963Spårvagnsolycka med BPs tankbil 19541949 och torghandel1961 saluhallen interiör 

Biografen Grand 1965

Sillagumma stående bakom Saluhallen vid Drottningtorget på 1950-talet

Drottningtorget i Malmö med torghandel Bönder som kommit in med sina varor
I vimlet ses hästskjutsar och åtskilliga kvinnor med rullebörar
Malmö torg Drottningtorget sit troligen 1905-1910

Norra Vallgatan i Malmö med th parkeringsplats och saluhallen sedermera vagnmuseet vid Drottningtorget.
I bakgrunden Krüger & Toll bron.


 Mjölkbar mjölkbaren vid Drottningtorget i Malmö 1937.

Torgdag torghandel handel på torget Drottningtorget i Malmö 1947.

Torghandel handel fågel fåglar på Drottningtorget i Malmö nov 1948.

Trafik trafikstockning köer på Östergatan riktning Drottningtorget 1951.


Torghandel handel på Drottningtorget i Malmö 1954.


Fastigheter hus som revs för att ge plats för Caroli City och SAS Radison hotell på Östergatan i Malmö 1967.

Fastigheter hus som revs för att ge plats för Caroli City och SAS Radison hotell på Östergatan i Malmö 1967.

Systembolaget 1964
 vid Drottningtorget

Gubbar på en bänk på Drottningtorget

SMK:s vårorientering mc motorcykel mc-orientering Morgonbrådska startar från Drottningtorget i Malmö 1939

Vinterbadarna Isbjörnarna i Malmö. Badhus hodda bod  i kanalen vid Norra Vallgatan.

Polis kur

Torghandel

Torghandel